Klantenservice 0118 421 437

Conflicterende situaties

Hoewel wij het volmachtbedrijf en onze functie als bemiddelaar in afzonderlijke rechtspersonen uitoefenen, is er geen volstrekte taakscheiding. Een taakscheiding zou immers de door ons beoogde efficiencyvoordelen schaden. Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.

 

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

  • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;

  • indien de in dit handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;

  • beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:

  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;

  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever; indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers

  • schadebehandeling voor personeelsleden en hun verwanten in de eerste graad worden door de feitelijk leider zelf behandeld. Deze regeling geldt ook voor de medewerkers van verbonden kantoren.

DGA Verzekeringen b.v.
Govert Flincklaan 53
4383 WB Vlissingen

Postbus 5086
4380 KB Vlissingen

Telefoon: 0118 - 421 437
Fax : 0118 - 421 438
E-mail: info@dgaverzekeringen.nl

K.v.K. nummer: 50533177

DGA Verzekeringen is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12020797.

Onze openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ook afspraken buiten kantooruren zijn mogelijk. Desgewenst kunt u telefonisch een afspraak met ons maken.

 


Grotere kaart weergeven